2005-08-15

KLEINE REISIKONOSTASE

-

De borden melden: Dank U! Helden!
Daal, daal, daal af
naar het ondergrondelijk graf,
de vermomde sovjetcatacomben.
Ontdek de akkers waar zij stonden
en proef de rinse kwasklank van
hun warme woord voor vaderland.
De rijen erekruisen op
het kerkhof van hun borst
vertellen van de druk, de dorst,
van hartebloed en harteklop,
van tunnellicht dat tunnel blijft,
van hoop die aan de kim beklijft,
van zaad verkommerd op de rots.
En ook trots alles ook van trots.
Van koren midden in het kaf.
Daal, daal, daal af.
                               (5 juli 2005)

(De borden: op de eindeloze roltrappen van de Petersburgse metro (de diepste ter wereld) stonden nog de reclameborden met affiches die opriepen tot herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland 60 jaar geleden.
Kwas: een gistende drank uit water en verbrand brood die ’s zomers overal in Rusland wordt verkocht. Kvasnoi patriotizm is wat wij chauvinisme zouden noemen (Hedrick Smith, The Russians, blz. 377) Over Rodina (vader- of nog beter: moederland) idem blz. 373.)

>inhoud  Website gebouwd door intronet