2008-06-04

SICILIAANSE AVONDUREN

PERGUSA

Moeder Aarde’s meisje is
hier ontvoerd toen de narcis
die ze plukte, afgrond werd,
duister dat zich openspert,
bodemloze lethargie.
Kilte en melancholie
sprongen op en sleurden haar
naar het diepste onder. Daar
werd zij vrouw, vorstin van ijs
in het rijk van enkele reis,
waar de Winterkoning koud
eeuwig heerst en hofdag houdt.

Moeder, moederziel alleen,
weet niet van verdriet waarheen
zij moet gaan, vindt nergens raad,
veeleer zwijgen, speurt verraad,
laat – verward, verstoord en boos –
alles schraal, dor, vruchteloos.

Toch het wonder: zij die troont
als matrone van de dood,
glipt elk voorjaar uit haar kilte,
breekt stil glimlachend de stilte,
wordt weer meisje, pril en groen,
schuchter - maar hoe zoet haar zoen!
                                               (21 mei 2008)


In Pergusa, vlakbij Enna, ontvoerde, zegt men, Hades met medeweten van vader Zeus Demeters dochter Persephone, ook wel Korè (meisje) genoemd, naar de onderwereld. De ontroostbare moeder liet de aarde verdorren. Helios verklapte de zaak. Hermes werd naar de onderwereld gezonden, maar Hades had zijn gade granaatappels laten eten en daardoor zat zij vast aan het dodenrijk. Het zegenrijke compromis was dat zij acht maanden van het jaar (lente en zomer) naar haar moeder op aarde terug mocht.

>inhoud  Website gebouwd door intronet