2013-03-11

ADEMTOCHT 2012


                (Overveen 4 mei 2012)
Alleen de stappen en de vogels hoor je.
Je voeten weten hun doel en het zingen
herinnert, herinnert aan wat je verloor,
je gang naast die ander, o, zo gering en
bijzonder, de grond van je leven.

Straks staan we bedaard om de graven
te praten, te wachten. de avond stapt nader
in vaalwollen waden. De klok klept haar slagen,
eerst manend, later steeds trager, zij aarzelt
en stopt. De trompet wordt geheven.

Het sein voor een ruimte waarin wij verwijlen,
niet om het verleden hoe zeer ook aanwezig,
niet om de wijding, wij toch steeds ijler,
nee, ’n witte plek voor toekomstigheden,
een hopend, vertrouwend, liefdevol even.
(18/19 mei 2012)
 

>inhoud  Website gebouwd door intronet