2014-07-14

LEF

4.

Vrijheid, gelijkheid, broederschap…
Soms vraag ik me in gemoede af
of dat niet een vertaling is
van wat bij Paulus staat: geloof,
hoop, liefde? Vrome erfenis
die enkel simpel wat verschoof?
Elke vertaling is – dat staat
vast als een huis– altijd verraad.
Maar toch: iets sijpelt door. Dus hoort
men ’t niet te lezen in dat licht?
Maakt leven uit zo ’n vergezicht
niet onze leuzen glimpen van Zijn woord?
                                             (10 juli 2014)
 

 

>inhoud  Website gebouwd door intronet