2016-01-20

ADEMTOCHT 2015

-
Hoe noem je het? De bijbel zegt:
“Hij sloeg zijn ogen op en zie!”
Neem Abraham. Hij dacht oprecht
Gods wil te doen. Want God is die
beveelt. Een macht ver boven jou.
Dé macht. Als die zegt: geef je kind,
dan doe je dat. Een hond zo trouw.
Je gaat de weg die Hij je vindt.
Jij met je zoon. “Hij zal voorzien.”
En op het eigenst ogenblik
-je hoort een stem: “ik heb gezien” –
zie jij: er ís voorzien. Die klik.
De smoes die jij uit arren moede
bedacht, blijkt eensklaps al te waar.
Je kijkt met nieuwe ogen naar
je zoon. Je toekomst komt je toe.
(26 juni 2015)
 

inhoud>  Website gebouwd door intronet