1987-07-01

DE BINNENWEG

9.

Wel klein, maar dapper?
De vraag ontspant het maar,
het toch ontbreekt. Het weer
benauwt en slechts is flauwe kost.
En ook, hoewel, nochtans:
’t mag wel wat zout.

Geen zin in nee. De taal
een schip waarvan het roer
steeds af wil houden,
buigen voor
de adem van het ogenblik.

’t Begin van elke reis:
neerknielen om
de kracht bijeen te rapen
voor de dag.

>inhoud  Website gebouwd door intronet