2016-04-04

GERONNEN BLOED

III

JALTA

Is in de steek gelaten erger dan
vergeten zijn? Ach, allebei ’t geval.
’t Gevoel geofferde pion, prijs van
een vergelijk te zijn. Jij, niemendal
in ’t oog en dus de hand van wie bepaalt.
Geschiedenis is een voldongen feit
dat welbegrepen domweg zich herhaalt.
De zon gaat op, daalt neer. Gerechtigheid
-hoe kwam je in hemelsnaam op het idee?
Een afgevallen blad. Tijd voert je mee.

 

>inhoud  Website gebouwd door intronet