1999-12-31

TOEDOEN 2

VOOR ATIE EN DICK
ter gelegenheid van 23 juli 1999, toen hun twaalfeneenhalfjaar oude huwelijksbelofte herbevestigd werd

Het leven is zo doodeenvoudig:
een woord of tien kan al volstaan
om dingen uit elkaar te houden
en met onszelf ons te verstaan.
Alleen: het simpelste begrijpen
- tenzij voor heiligen misschien -
kost even tijd, kost eeuwen rijpen.
Van dood eenvoudig wèg te zien:
een woord een woord, een mens een mens,
zo morgenlicht, zo zonbegrensd,
zo, hoe grijs ook, opnieuw het kind
dat aan zijn schoolreisje begint.
Want toch voor leren nooit te oud?
Voor hopen op? Geloven in?
En houden van? Zo vreemd vertrouwd
publiek geheim en onuitsprekelijkste zin:
de specie die ons bindt en bouwt.
                                                (22 juli 1999)

>inhoud  Website gebouwd door intronet