2001-09-01

TOEDOEN 3

DE GROTE UITVINDINGEN

Gek, in geschiedenisboeken
zal je er vergeefs naar zoeken:
die grootste uitvindingen, waarbij je denkt:
hoe kwamen ze erop op dat moment?

Neem nou muziek: hoe wonderbaar,
het dode hout, de kille snaar gaan leven,
brommen, beven, het lege element
wordt stem, een echo van je keel.
(En je herkent in spiegelbeeld
jezelf als instrument)

En dan het tekenen! Gestreep, gekras
krijgt plots fantastische betekenis,
lijn aan je leven, zeg maar wat het is.
(En dat het in een later tijdsgewricht
ook nog eens schrift wordt: ja, allicht)

En ook de week: verwondert
die vondst je niet?
Zes dagen zwoegen en dan één
verplichte stakingsdag voor iedereen,
je slaaf niet uitgezonderd!
(En je neemt even - als een schilder -
afstand van je leven)

Maar toch in perspectief
de grootste uitvinding blijft God,
die God van dat gebod
van heb elkander lief,
die aan het zoeken is
naar bondgenoten
tegen de duisternis,
die mensen nodig heeft.
En die je woorden geeft
om verder mee te spelen.

(Een kind snapt toch
dat de geschiedenis
om mee te spelen is?)
                                      (augustus 2000)

>inhoud  Website gebouwd door intronet