2001-09-01

TOEDOEN 3

VOOR GIEL

Zie, Heer, toch om naar uw knecht Giel.
Hij heeft toch steeds met hart en ziel
uw kerk, zo ziek, uw volk, zo mis,
gediend met zijn getuigenis
in woord en daad, in beeld en blijk
van uw beloofde koninkrijk.
Hoe bits en bitter vaak zijn loon:
ondankbaarheid en machtsvertoon
of wrange pure vijandschap.
Een wereld die er niets van snapt,
met zelfs geen weet van de woestijn
waarin we aan het dwalen zijn.
Nu in dit uur van nood en nacht,
sta hem nu bij en geef hem kracht.
Laat hem genieten van uw zon.
Heer, zie toch naar uw dienstknecht om
                                            (20 juni 2001)

 

(Voor Giel van der Smissen, oud-priester, semper pastor, bij wat zijn laatste ziekbed zou blijken te zijn)

>inhoud  Website gebouwd door intronet