2006-03-02

ARCHIPEL

-

Waar God in zo veel monden woont
en hoorbaar wordt elk ogenblik
van woede, ergernis en schrik,
is Hij degeen die zich niet toont
want godver iets, een galm, een dicht ---
geslagen boek. Geen oog. Geen vraag.
Geen naar mij toegekeerd gezicht.
Geen kippevel. Geen hinderlaag.
Al helemaal niet - zo onaf! -
die lentetuin, dat lege graf.

                                      (11-13 april)

>inhoud  Website gebouwd door intronet