2006-03-02

ARCHIPEL

-

Als na de kerkeraadsvergadering
wij ’t donker kerkgewelf intraden om
in ’t koor de dagsluiting te houden, hing
er in de viering hoog één licht. En stom:
steeds viel mij dan ’t citaat in van “de maan
als graflamp aan de Klaagmuur van ’t heelal”
(‘Jehova’s uitvaart’ van Dèr Mouw). Je zal
met zò iets Nietzsche-igs in je hoofd nog aan
het zingen en het bidden slaan! - Of is
dat bijbels juist nou het geheimenis?
                                         (12 oktober 2006)

>inhoud  Website gebouwd door intronet