2006-10-12

DE OUDE KERK TE AMSTERDAM

5.

Een kerk wordt echt een kerk wanneer
erin gezongen wordt.
De ruimte wordt dan eens te meer
de plaats waar onverkort
jij welkom bent en wordt begroet,
de plaats waar je per slot
de ander en jezelf ontmoet
en, ach, wie weet, ook God.
                                        (7 september 2006)

>inhoud  Website gebouwd door intronet