2007-02-28

RAPSODIE I

RAPENBURG

Dras is hier aangeplempt
tot plek onder de zon,
grond van bestaan. Bestemd
tot springplank naar de horizon
een steengeworden droom,
die ons tot woning dient,
bodem en onderstroom
waar ónze droom ontkiemt
en o, moerasbloem, ruik!
een dag ontluikt.

                     (31 augustus 2007)

>inhoud  Website gebouwd door intronet