2007-11-28

DENK MET JE ZINNEN...

1.

Met vragen en hoop en verlangen
dalen wij af en ontdekken
dat de herfst al is aangevangen.
Dalen wij af. Grijs strekken
zich de wegen, door nevels omgrensd.
Dalen wij af door de Alpen
naar de bekendste, ja al te
bekendste lagune, waar zo gewenst,
zo gezocht, zo vereerd, zo aanbeden, bemind,
door kunstenaarskransen bekroond
de vorstin van de nazomer blind
op mogelijke antwoorden troont. 
                                                 

>inhoud

>Allerdoorluchtigste

   Website gebouwd door intronet