kaunas politieagent
2010-10-15

BALTISCHE REIS

KAUNAS 1920-1940

Je hebt de foto’s uit die tijd
niet nodig, maar ze helpen wel.
Neem die agent die ambitieus model
twee auto’s in de juiste banen leidt.
Nog plechtiger moment: de president
bezoekt. Jacquet en hoge hoed,
de generaals met sleepsabel present,
dorpsburgemeesters in hun beste goed
en een bevolking die heel evident
te juichen weet wanneer dat nodig moet.

’t Presidentieel paleis telt maar
twee lagen, ’t park is een groot plantsoen.
Maar denk vooral niet dat er daar
die jaren toen niet heel veel viel te doen:
intriges en complotten, machtsvertoon,
hardnekkig hooggehouden onafhankelijkheid,
maar – zeg maar – aan demokratie niet zo gewoon
als aan de eigen nationale onvermogendheid.
En toch: er werd een droom gewekt.
Want hoe valt anders te verklaren
dat al met al na meer dan vijftig jaren
heimwee hiernaar de Sovjet-Unie nekt?


(18 juli 2010)

 

 

 

 

In het park van het voormalig presidentieel paleis was een tentoonstelling van foto’s uit de jaren ’20. Lieven maakt in zijn boek duidelijk hoe zeer het gemythologiseerde interbellum de onafhankelijkheidsbeweging van ’80 en ’90 als voorbeeld voor ogen stond (The Baltic Revolution,blz. 54).

>inhoud  Website gebouwd door intronet