2010-10-15

BALTISCHE REIS

BALTICUM II

Wanneer je door de hond
èn door de kat gebeten bent,
rest weinig vaste grond
voor onderscheid; geen evident
verschil dìe goed, díe fout.
En wat (en wie?) ben jij?
Moeras en hei met kreupelhout,
jeneverbessen, bos, een wei,
een huis. En boven je de zon
voor goeden en voor bozen een oog.
Recht? Ach, waar vraag je om?
Wind wist je tranen droog.


(31 mei 2010)

 Bij het Molotov-Ribbentroppverdrag van augustus 1939 werd afgesproken dat de drie Baltische landen in de Russische invloedssfeer zouden komen. In 1940 werden ze alle drie ingelijfd bij de Sovjet-Unie, die direct begon met de deportatie van een groot deel van de plaatselijke elite. In de zomer van 1941 kwamen de Duitsers, die door velen als bevrijders werden ingehaald. Vaak had de plaatselijke bevolking ook een werkzaam aandeel in de Jodenvenietiging. In 1944 kwamen de Russen weer terug. Bij de conferentie van Jalta (begin 1945) gaven Roosevelt en Churchill de Sovjet-Unie feitelijk de vrije hand in dit gebied. In 1990 maakte Litouwen zich onafhankelijk. In 1991 volgden Estland en Letland.

>inhoud  Website gebouwd door intronet