HOE BESTEL IK EEN GEDICHT OF LIED?

Het eerste wat u moet doen is het opdrachtformulier volledig invullen en opsturen (info@ rijmerij.nl). Per ommegaande krijgt u dan bericht of de opdracht wordt aanvaard en binnen welke termijn levering te verwachten is.
 

Vervolgcontact

Het mooiste vervolg daarop is een persoonlijk gesprek, want voor een passend product is een goed persoonlijk contact onmisbaar. Meestal zal echter het contact tot telefonische en schriftelijke gedachtewisseling beperkt blijven.
In eerste instantie komen alle gewenste en noodzakelijke gegevens ter sprake en wordt bepaald in welke richting gewerkt gaat worden. Daarbij is de kans aanwezig dat een opdracht niet aanvaard wordt. Evengoed is het mogelijk dat een aanvaarde opdracht door de Rijmerij wordt teruggegeven omdat het resultaat niet aan de kwaliteitseisen van het bedrijf beantwoordt. In dat geval worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.
 

Tijd

Bijzondere gevallen daargelaten moet men in het algemeen voor de voltooiing rekenen op een week.
 

Prijs en betaling

De prijs is afhankelijk van de grootte en de aard van de opdracht. Sinds 2005 zijn de tarieven als volgt:
VAST BEDRAG:
A. gedicht voor een emotioneel niet te beladen gelegenheid € 100,-
B. lied idem om te zingen € 150,-
C. gedicht voor emotievolle gebeurtenis € 200,-
D. lied idem € 250,-

BEDRAG PER REGEL
Categorie A en B € 3,-
Categorie C en D € 5,-

Daarbij komt een  BTW van 19%.
 
In alle gevallen zal het gaan om unieke, speciaal voor de gevraagde gelegenheid gemaakte producten.
Bij aanvaarding van de opdracht dient de helft van de te verwachten kosten betaald te worden (girorekening 4859081 De Rijmerij, Amsterdam). Na levering dient de rest betaald te worden. Wanneer een aanvaarde opdracht wordt teruggegeven, wordt de reeds betaalde som zo spoedig mogelijk geretourneerd.
 

Speciale wensen wat betreft de vormgeving

Desgewenst verzorgt de Rijmerij de grafische vormgeving en de vermenigvuldiging van het gedicht. Deze zal in handen van derden worden gegeven. Naast de kostprijs wordt daarvoor een commissieloon van 10% berekend.

>winkel

  Website gebouwd door intronet