2016-04-04

GERONNEN BLOED

-

Wat weten heersers van hun onderdanen?
Hun zweet. Hun trage stap. De dofheid van
hun blik. –Genoeg om zich experts te wanen
van wie alleen de arbeid tellen kan.
Want voor wie groot is, is heel veel te klein.
Wie heerst heeft ook het voorrecht blind te zijn.

Maar soms ontdekt er iemand dat hij van
wat laag, verachtelijk, arm is wat kan leren,
dat daar geheime kennis schuilt, elan,
verborgen schoonheid om te exploreren.
De meester wordt scholier, beveler luisteraar.
De rollen omgedraaid, nee: te vergeten.
Van luisteren komt kijken naar elkaar.
En dan? Ja, wat? Wie zal het einde weten?
Uit diepten van ellenden rijst een lied,
ook al geloof jezelf je oren niet.
 

 

>inhoud  Website gebouwd door intronet