2006-08-28

HET VEELLUIK VAN DE RIJMERIJ

5.

O vol te zijn van wat je roert!
Die roes van Toe! ‘s, die koorts van O!’s,
die baaierd die je overvoert
met woorden, beelden, breidelloos,
die je verteert ------ verteren moet
tot maat, tot mal, tot puur: moment.
Je bukt, je knielt, je wroet:
onvoorbedenkbaar sediment
komt bloot en vindt jouw hand:
zinspeling, spoor, ooglijk verband --
en schenkt je in ontlediging
terloops haast gul bevrediging.
                                    (24 februari 2006)

>inhoud  Website gebouwd door intronet