2006-08-28

HET VEELLUIK VAN DE RIJMERIJ

6.

Je bent het kind dat toekijkt bij
’t travalje en de smederij:
de ruin ’t Ros Beyaert en de smid
Vulcanus als hij roodverhit
het ijzer even sissen laat
voor hij ermee het beest beslaat.
Die geur van schroeiend hoorn die
jij al je levensdagen niet
vergeten zal! En verder al
dat handwerk in dat klein heelal:
voldoende ijzers in het vuur
en smeedt ze als ze heet zijn, puur
het staal en hamer steeds weer op
hetzelfde aambeeld, harteklop
-- als welbeslagen boerenknol,
slaat je verbeelding zo op hol.
                                      (23-26 maart 2006)

>inhoud  Website gebouwd door intronet